Ik Leer Leren

De IK LEER LEREN training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen van groep 7/8 en het voortgezet onderwijs.

Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, is de training een mooie voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor  de toekomst.

Als brugklastraining is de IK LEER LEREN training een aanrader.Kinderen leren omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, leren hoe huiswerk te maken, leren omgaan met tijd en inschatting van inspanningen en krijgen inzicht in hun eigen effectiefste manier van leren op het gebied van lesstof, talen en symboliek.

Voor pubers en jongeren die al gevorderd zijn in het voortgezet onderwijs, maar vastlopen, kan de IK LEER LEREN training een goede keus zijn om het leerproces weer op de rails te krijgen.

De training bestaat uit 5 sessies van anderhalf uur en vinden buiten schooltijd plaats.

Het programma bestaat uit 5 onderdelen:
-faalangst en motivatie
-plannen en organiseren
-concentratie
-leerstijlen
-hoe leer je en wat leer je?

We starten bij aanmelding van minimaal 3 kinderen, bij 8 kinderen zitten de trainingen vol.

De trainingen kunnen ook gegeven worden op scholen mits genoeg animo en in overleg met betreffende school.

Het tarief voor de groepstraining bedraagt € 185,-

Bij de prijs in begrepen zitten:
-5 sessies à 90 minuten
-werkboek à € 32,50 incl. BTW
-werkmateriaal
-drinken en versnapering

Het programma kan ook individueel gevolgd worden, dan gelden de normale coachingstarieven van  € 50,-. per sessie.
Voor nieuwe startdata kunt u contact opnemen met Martine.

Bij een zelf samengestelde groep eventueel datum training op aanvraag.