Ik en Jij Training

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 12 jaar waarin kinderen
vaardigheden leren op sociaal gebied en mede daardoor meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Samen spelen, samen delen klinkt heel eenvoudig, maar niet voor alle kinderen
is dit zo vanzelfsprekend.
Voor sommige kinderen kost dit meer moeite.
Dit kan zich uiten in verschillend gedrag zoals: onzekerheid, pestgedrag
of gepest worden, stoer of clownesk gedrag en onderpresteren op school.

Wat leren de kinderen in de training:

– kennismaken met anderen
– wat zijn emoties van jezelf en de ander
– hoe maak je vrienden
– omgaan met pestgedrag
– complimenten geven en ontvangen
– omgaan met kritiek
– samenwerken en onderhandelen
– nee zeggen en nee ontvangen

De groepen worden zoveel mogelijk verdeeld naar leeftijd.
Er zijn acht bijeenkomsten en deze duren ongeveer 75 minuten.
Voorafgaand is er een informatieve ouder bijeenkomst en als afsluiting een individueel
eindgesprek met de ouders.

Kosten: € 260,00