Hoog Sensitiviteit

“Uw kind is zo stil in de klas, is hij dat thuis ook?”, “Huilt hij nu alweer, hij moet eens wat harder worden.”,Zij is erg gevoelig voor de sfeer om haar heen, als haar vriendinnetje verdrietig is is zij het ook”.

Dit zijn een paar geluiden die ouders kunnen horen als zij een hoog sensitief kind (hsk) hebben. En waarschijnlijk herkent u dit soort gelijke geluiden of hebt u ze zelf al eens gedacht wanneer u denkt dat u een hsk hebt. Wanneer dit het geval is zult u waarschijnlijk altijd al het gevoel hebben gehad dat uw kind “anders” is.

Hoog sensitiviteit is geen probleem maar een karaktereigenschap. Een hele mooie bijzondere eigenschap.

Het hoog sensitieve kind is gevoeliger bedachtzamer en ervaart sterkere emoties dan andere kinderen en daar kunnen ze last van hebben. Ze komen vaak angstiger en met minder zelfvertrouwen over. Toch zijn het vaak slimme intuiitieve en creatieve kinderen. Ieder hoog sensitieve kind is UNIEK.

Hoog sensitiviteit is geen probleem….als je als ouder weet hoe je je kind het best kunt ondersteunen in onze harde niet-sensitieve wereld. Dit betekent niet dat je de wereld rekening moet laten houden met je kind, want dat gaat je niet lukken. Maar samen gaan we kijken hoe we je kind sterker in deze wereld kunnen laten staan.

Weten dat je kind hoog sensitief is en wat daar allemaal bij kan horen geeft vaak al heel veel ruimte.

Schrijfster en psychotherapeute Elaine Aron heeft een vragenlijst voor ouders opgesteld die ze door kunnen nemen om te kijken of hun kind een hsk is. Doe de test als u twijfelt, hij staat hieronder;

Is je kind hoog sensitief? – Een vragenlijst voor ouders

Beantwoord de vragen zo goed als je kunt. Antwoord met “ja”als het in ieder geval enigszins voor jouw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met “nee” als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor jouw kind.

Mijn kind….

SCORE

Als je dertien of meer vragen met “ja” hebt beantwoord, is je kind waarschijnlijk hoog sensitief. Geen enkele psychologische test is echter zo betrouwbaar dat je er jouw manier van omgaan met je kind op moet baseren. Als je slechts een of twee vragen met “ja” hebt beantwoord, maar ze zijn in extreme mate waar, heb je wellicht ook reden om je kind hoog sensitief te noemen.